Juhatus

Aleksandr Igotti President
Ave Põld Asepresident
Aleksandra Fazlutdinova Välisvahetuse töögrupi juht
Meryl Komp Suutervise töögrupi juht
Eleri Urgard Laekur
Karl Hendrik Haavandi Meediatoimetaja